SAR-harjoitus 2013

 

Vuoden SAR-harjoitus:  “SAR PITTI 2013”

Aloitettiin lauantaina 5.10.2013 kio 10 alkaen. Erkki-EkiH piti hyvin kattavan luennon SLPS:n ajankohtaisista asioista ja esitteli kuinka SAR-kertaustapahtumat järjestetään Rovaniemen SAR- tukikohdassa. Saatiin mielenkiintoisia uusia virikkeitä, vinkkejä ja ideoita. Erittäin mielenkiintoinen oli Erkin esittämä ilmatilan 3D-mallinnus. Tämä on se paras tapa joka auttaa ymmärtämään sen, että  miten “ilmatilasysteemi” toimii 🙂 !   Myös lennonsuunnittelu asiat olivat vahvasti esillä, TSA alueet ja, ja, monet muut.

Kaksi harjoituslentoa lennettin iltapävällä. Sää oli seuraava:
AWS-METAR ILQO  051230Z AUTO 20004KT 9999 -DZ BKN011 OVC014 08/06 Q0999 RMK QFE0977=     (Etsintäkorkeudella tuuli oli huomattavasti voimakkaampaa :))

Tehtävä: Yhdensuuntaismenetelmä, linjat n. 3 Nm, siirtoväli 0,2 Nm jota noudatetaan kaikissa harjoituksissa,  EAP 67,45995 / 26,35241

Etsintäalue oli Pittiövaaran, Korusvaaran maastossa

Lento 1       15.06         15..54            EFSO         EFSO       YHDENSUUNTAISMENETELMÄ, CLA

 

Lento 2      16.38        17..23            EFSO         EFSO        YHDENSUUNTAISMENETELMÄ, CLA

 

 Jälkibriefing:

Seuraavia huomioita:

 • Havainnon tehnyt miehistön jäsen muuttuu HETI koneen lennon määrääjäksi ja käskyttää ohjaajaa. Havainnon tehnyt ei irroita katsettaan kohteesta ja samalla ohjaa koneen kohteelle.
 • Myös etsintäalueen ulkopuolella tehdyt havainnot tarkastetaan samalla tekniikalla.
 • Toisella lennolla tehtiin Sarvilammen pinta-ala arvio. Miehistön arviot olivat 2,5 ha -4 ha. Lennon jälkeen tarkistus antoi  2,1 ha.
 • Ehkä päivän merkittävin huomio oli se, ettei SAR-tukikohtamme valmius ole SAR tehtävien vaatimalla tasolla, tai sanotaan ettei se ole GPS-tehtävien vaatimalla tasolla. Tehtyjä lentoja ei voitu suorittaa GPS-pohjaisesti vaan ne tehtiin kartalle piirrettyä etsintäkuviota käyttäen. Syynä oli MapSource ohjelman puuttuminen kerhon koneelta. Myös Garmin 296 käyttöliittymää moitittiin jo auttamattomasti vanhentuneeksi 🙂
 • Garminin kartta on vaikeasti luettava
 • Garminin kartta on myös vaikea käyttää. Kartan yksityiskohtien määrää voidaan rajoittaa varsinkin silloin jos käytetään suurta kartta-alaa (pientä mittakaavaa) ja asetukset ehkä jäävät edellisen käyttäjän mukaisiksi.

PIC – huomioita 2. lennolta:

 • yritin liikaa keskittyä tuulikorjauskulmaan enkä karttasuunnistukseen – ensin kartta/maasto – sitten tuulen huomioiminen ja “tuulikorjauskulmaa” – pienemmät suunnanmuutokset sivuperäsimellä
 • yhden legin lensin väärään suuntaan katsottuani edestä väärin kiintopisteen (MC huomasi/korjasi ja lennettiin yksi legi lisää väliin), tärkeä huomio sillä kohde oli juuri sillä legillä
 • kiinnitettävä erityisesti huomiota “viivalla” pysymiseen sekä enemmän huomiota nopeuden, korkeuden ja suunnan tarkkaan hallintaan
 • kartta pitää saada kiinnitettyä ohjaimeen
 • karttaan merkittävä pääohjaussuunnat legeille/etsintäkuviolle (merkittynä lennollamme ≈170°/350° ja siitä oli hyötyä)
 • penkki pitää aina säätää yläasentoon etsintälennoilla, jolloin lentäjällä parempi näkyvyys etusektoriin (lyhyille lentäjille tyyny alle)
 • tähystäjiltä tuli hyvin ohjeita kun kohde oli köydetty (lentäjä toivoo tähystäjiltä “tiukkaa” käskyttämistä kohteella) – komennot kerrattava

 Tulos: Molemmilla lennoilla Positiivinen, siis valmiutta on.


 

Toinen lentopäivä 6.10.2013

Yksi SAR-harjoitus lennettiin. Sää oli: CAVOK  230 / 03KT /  SUN SET AT 18.18 EFSO

Lento päätettin suorittaa harjoitustavoitteen mukaisesti GPS-pohjaisena. Kerhon MapSource oli edelleen hukassa, joten käytimme Android laitetta ja Air Navigation Pro ohjelmaa.

Etsintäalue oli sama Pittiövaara, Korusvaara,  EAP siirrettiin N 067 26,376  E026 22,500

SAR_HAR_6-10-2013_2

Pittiövaaran harjoitus_ Klikkaa kuvaa..

 

Lent           17.00        17.45            EFSO         EFSO         YHDENSUUNTAISMENETELMÄ, CLA

 

Jälkibriefing:

 • Android / iPad laitteille on löydettävä paikka jossa se on ohjaajan näkökentässä. Jos MC käyttää ja kertoo ohjaajalle, niin viivettä on liikaa ja se vie MC:n arvokasta tähystysaikaa.! Tämä on ehdottoman tärkeää jos lennetään kolmen hengen miehistöllä.
 • Tarkasti linjalla pysyminen vaatii ohjaajan huomioajasta tällä “MC kertoo” menettelyllä ehkä vähemmän aikaa, mutta missä kuljetaan ??
 • Lentolinjat olivat kohtisuoraan ilta-aurinkoon nähden, tähystys lähes mahdotonta auringon puolelta. Ehkä syytä miettiä linjojen suuntaa eri olosuhteissa.
 • Air Nav Pro tukee “keulaviivaa”, kun käyttää “moving map” toimintoa niin pitää vain keuleviivan ja reittiviivan päällekkäin, niin hyvin menee. Hyrräkompassi on kuitenkin tärkein, joka pakkaa ryömiskelemään, joka meillä unohtui..
 • Lennolla tehtiin Sarvilammen pinta-ala arvio. Miehistön arviot olivat: Yksimielisesti “alle 2 ha”  aikaisemmin tehdyn laskutoimituksen mukan ala on n. 1,6 ha.
 • TÄRKEIN huomio: Kun lennetään alueella jossa on huomattavia korkeusvaihteluita, mastoja jne, on PIC:in mielessä aina oltava kirkkaana OCA (Obstacle Clearance Altitude) eli estevapaa korkeus (QNH). Pittiövaaran harjoitusalueella on varsin huomaamaton,  harmaa masto jonka olemassaolo saattaa unohtua toiminnan tiimellyksessä. Syytä aina kiinniittää huomiota ja noudattaa lentosääntöjä. OCA kannattaa määrittää silmämääräisesti ennen etsinnän aloittamista.

Tulos: Positiivinen, mutta jotain puuttuu..


 

Kolmas lentopäivä 8.10.2013

Yksi SAR-harjoitus lennettiin. Sää oli: CAVOK  180 / 02KT / SUN SET AT 18.10

Tehtävä oli sama kuin edellisellä lennolla, mutta Android laite asetettin ohjaajan näkökenttään mittaritaulun päälle. Kerhon koneella on nyt MapSource asennettuna GPSmap296 käyttöön ottoa varten näissä harjoituksissa.

Lento        18.02       18..43          EFSO         EFSO      YHDENSUUNTAISMENETELMÄ, CLA

 

Jälkibriefing:

 • Tähystyslinjalla pysyminen paljon tarkempaa, koska informaatio on suoraan ohjajalla,, Yes..
 • PIC:n mielestä linjalla lentäminen vaatii 50% huomioajasta, olosuhteet olivat hyvät
 • Yksi linja lennettiin “vastavirtaan” tarkastuskaarron jälkeen, joten aktiivilinjan loppupätkä jäi lentämättä. Tämä oli MC:n virhe. Osasyynä tähän on se ettei Android laite tue (tai joku vaatimus ei salli) jäljen piirtämistä kartalle.. Katso MC:n puolustus alempaa..!
 • Yksi linja menee sattuneesta syystä juuri kohteen yli joten kohde saattaa jäädä huomaamatta (jos lennetään tarkasti).mutta jatkettaessa seuraavalle linjalle homma hoitui..
 • SPLS:n tähystäjän ohje lippalakin lipasta pleksiä vasten rajoittamaan tähystyskaistaa todettiin todella toimivaksi, -jopa ainaski vastavalossa.
 • Pittiöjärven pinta-ala arvioissa oli hajontaa 1,6-8.5 ha, jälkimittauksen tulos oli 7,1 ha

MC:n puolustuspuheenvuoro:

 • Katsokaa seuraavaa analyysikuvaa.. Taitaabi olla kepsin tai datasiirron katkos joka hämäsi poikia.  Klikkaa analyysikuvaa..

Analyysi_SAR_HAR_8-10-2013

 

Tulos: Positiivinen ja linjat lennettiin tarkasti, linja 2 on “kouluesimerkki”. Katkoksien syytä voi aina miettiä. Voi olla laite, tai sen paiikka koneessa. Esiintyvät yleensä aina kaartojen aikana ..?


 

Neljäs lentopäivä 10.10.2013

Kaksi SAR-harjoitusta lennettiin. Sää oli: CAVOK  290 / 08KT / SUN SET AT 18.02 /EFSO

Sama tehtävä: Yhdensuuntaismenetelmä kuten edellisillä lennolla, mutta käytössä tänään iPad-laitteet ja kerhon garmin 296 koska kerhon koneella on nyt MapSource asennettuna ja reitin syöttö sille on nyt helppoa. Ensimmäisellä lennolla iPad jota MC piti ohjaajan näkökentässä koska telinettä eikä mitään tukea ollut. Toisella lennolla iPad oli ohjaajan reiteen tukeutuvassa pidikkeessä (SIL, ja toimii).  Garmin 296 oli ohjaimeen kiinnitettynä MC:n edessä. Molempiin laitteisiin pyrittiin ohjelmoimaan sama reitti, mutta näin ei sitten ollutkaan.

Etsintäalue: Edelleen Pittiövaara, Korusvaara,  EAP:  N 067 26,376  E026 22,500

Lento 1       15.27         16.17          EFSO        EFSO      YHDENSUUNTAISMENETELMÄ, CLA

 

Lento 2        17.41         18.27         EFSO        EFSO      YHDENSUUNTAISMENETELMÄ, CLA

 

Jälkibriefing:

Lento 1

 • Ohjaajaa avustava laite (tässä tapauksessa iPad) on saatava sijoitettua kiinteästi PIC:n näkökenttään, paras paikka voisi olla mittaripaneelin päällä, ylhäällä keskellä.
 • Keulaviiva toimii kaikissa käytetyissä laitteissa ja on suuri apu linjalla pysymiseen. Android ja iPad laitteissa on pieni hitaus näytössä, joten suuria korjauksia ei kannata tehdä.
 • Lennolla ojaamon lämpötila pääsi toiminnan tiimellyksessä nousemaan liikaa aiheuttaen huonoa oloa eräälle miehistön jäsenistä. On tärkeää, että heti kerrotaan kaikista tuntemuksista ja toiveista.
 • Syksyn matalalta paistava aurinko teki tähystyksestä varsin haasteellista.
 • Upsalolammen pinta-alaa arvioitiin. Miehistön arviot olivat 16-30 ha, tarkistettu oli 10,1 ha.

Lento 2

 • OK.. Tämän päivän tärkein anti oli se että PIC:illä on oltava kaikki suunnistusta avustavat laitteet ja välineet suoraan näkökentässä jotta etsintäkuvio voidaan lentää tarkasti läpi ja hänellä on päätavoitteena luoda turvallinen tähystysalusta tehtävän suorittamiseen. Silloin MC:lle jää enemmän aikaa tähystämiseen ja kartan seuraamiseen. Tässä taas korostetaan sitä, että jos lennetään kolmen henkilön miehistöllä ym. tehtävien jako on ehdottoman tärkeää.
 • Perustukoon kuvion lentäminen sitten karttaan tai iPad, Android tai Garmin 296 järjestelmään niin niissä kaikissa välineissä jotka ovat lennolla käytössä on oltava sama reittitieto (tiedosto.gpx). Nykytekniikalla reitti voidaan siirtää laitteesta toiseen vaikka sähköpostilla tai panemalla laitteiden selät koskettamaan toisiaan (ei kuitenkaan Garmin 296). Hälytyksen tultua yksi (mieluimmin PIC) tekee reitin ja jakaa sen muille.
 • Jos katsoo lentodataa, niin PIC:illä etsinnän päätyttyä on ainaski ollu kiire jonnekkin ,, (yli 200 km/h heti, kun tähystys päättyy)  🙂

Tulos: Positiivinen, positiivinen – molemmilla lennoilla.. Linjat lennettiin varsin kattavasti.


 

Viides lentopäivä 13.10.2013

Yksi SAR-harjoitus lennettiin. Sää oli: CAVOK  280 / 07KT / SUN SET AT 17.50 /EFSO

Harjoitusalue: Sama tehtävä, yhdensuuntaismenetelmä kuten edellisillä lennoilla. Mutta käytössä tänään oli Android laite ja kerhon Garmin GPSmap 296. Ensimmäistä kertaa molemmilla laitteilla oli sama gpx-reitti ladattuna.

Hirvenmetsästys ja muut kiireet vaikuttivat että lento jouduttiin lentämään kahden hengen miehistöllä.

Lento        17.06       17.46           EFSO         EFSO        YHDENSUUNTAISMENETELMÄ, CLA

 

Jälkibriefing:

 • Tuuli etsintäkorkeudella oli n, 290o / 20-25 KT  /laskettuna maanopeuden vaihteluista.
 • Kaarrot yritettiin tehdä testimielessä kaartaen tiukasti 35-40 kallistuksella ja kun siirtoväli oli 0,2 Nm /370 m, niin ehkä tämä tyynessä toimii, mutta esim alueen pohjoisreunalla tuuli painoi ja toi epätarkkuutta uudelle linjalle hakeutumisessa. On parempi tehdä väljemmät hakeutumiset siirryttäessä uudelle linjalle, varsinkin etsintäkuvion “tuulenpuolella”. Näin menetellen saadaan samalla rentoutumista tähystäjille.Tärkeä väline on hyrräkompassi ja PIC:n muistikuva tähystys linjojen suunnista maaston kiintopisteiden suhteen.
 • Tulipahan kokeiltua, että kohteet löytyvät myös kahden hengen miehistöllä.
 • Merkittävää lennolla oli: Kun käytetään yhdestä lähteestä saatua gpx-reittitiedostoa on miehistön toiminta huomattavasti yhtenäisempää. SAR-mihistön varusteluetteloon on lisättävä muistitikku jossa lennon gpx-reitti ja lennon jälkeen gpx-jälki  ja tietysti lippalakki aina..  🙂
 • Kerhon Garmean GPSmap296 systeemin käyttöä on saatava rutiinimmaksi kaikille käyttäjille. Miten esim kartta kulkusuuntaan IN/OUT ja muu käyttö jne. Miten saada asetuysyksiköt tilantaeen vaatimiin arvoihin edellisen käyttäjän asetuksista..! Suositellaan talven aikana lainaamaan kerhon laitetta ja käyttämään sitä autolla (joku muu ajaa..) tai muutoin liikuttaessa,, jne..

Tulos: Positiivinen, koska kaikki uudet kohteet löytyivät iman piilottajan apua.


 

Kuudes lentopäivä 21.10.2013

Kaksi SAR-harjoitusta lennettiin. Sää: CAVOK  250 / 04KT / GAFOR  2000FT 240-300 / 10-30 KT

Lento  1         13.25      14.23       EFSO   KEVITSA     EFSO        MATALASUUNNISTUS

Analyysikuvat. (kaksi kuvaa)

Analyysi_SAR_HAR_21-10-2013_matalas_yläp

Reitin alaosa

Reitin alaosa

 

Lento  2    15.22    16.11       EFSO       EFSO     LAAJENEVA NELIÖMENETELMÄ, EXSQ

Harjoitusalue: Pittiövaara-Korusvaara

Android-laitteella kerätyssä lentodatassa oli selvästi virheitä.. Yllä lentodata on korvattu GPSMap 296 track datalla– ok?  Katkos Androidissa johtui varmaankin siitä, että ko. laite työnnettiin PIC:n istuimen selkänojan takana olevaan säilytystaskuun. Alla analyysikuvassa myös GPSMap 296 track data.

Analyysikuva:

Analyysi_SAR_HAR_21-10-2013_EXSQ_PITTI

 

Jälkibriefing:

Lento 1:   MATALASUUNNISTUS

 • Lento pyrittin toteuttamaan “hälytyslentona”. Aika alkaa siitä, kun PIC ja MC siirtyvät kerhon tietokoneelle tekemään reittisuunnitelmaa (MapSource).
 • Reitti laadittin sekä siirrettiin Garmin 296 ja Android laitteelle Ok. Molemmat laitteet tallensivat trackin eli jäljen, Garmin 296 omaan muistiin ja Android laite LiveTrack24 serverille reaali-aikaisesti, eli lentoa voitiin seurata livenä valvomosta.
 • PIC ja tähystäjät koneelle, mc tulostamaan reittiä väritulostimella kotona, koska oli tarkoitus, että pic lentää kartalla.
 • Lähtöviive 35 min, joka olisi voinut olla 15 min jos kerholla olisi ollut parempi tulostin,, mieluimin väritulostin.
 • Outoa oli että Garmin 296 tack datassa on katkos Vajukosken voimalaitoksen kohdalla ja että laite tallensi jäljen kahdessa pätkässä ? -Mutta tallensi kuitenkin..

Lento 2:  LAAJENEVA NELIÖ, EXSQ

 • Etsinnän päätyttyä ensimmäinen kommentti miehistöltä oli: ” Olipa niinkuin karusellissa olisi istunut ” !
 • Haastava kuvio, varsinkin alussa. Vaatii paljon PIC-MC huomiota kuvion lentämiseen, joten tähystäjien merkitys korostuu ja koneessa on oltava ehdottomasti neljän hengen miehistö.
 • Tähystäjillä ei ole lepuutusaikaa ja kuvion ulomman puolen tähystäjä on huonommassa asemassa varsinkin kuvion alussa.
 • PIC kommentti: Kuvion kaarrot luontevampia vasemmalle
 • Koneen hyrräkompassi joutuu kovalle koetukselle ja herkästi työmii joten suorilla osilla syytä tarkistaa GPS:n TRK / BRG lukemiin (jos kerkiää,,). Muista kiintopisteet maastossa.
 • Analyysikuvan mukaan kaarrot valuivat kuvion myötätuuliosuudella, joten vallitsevan tuulen suunta on miehistöllä oltava kirkkaana mielessä, että kaartoonlähtö ennakkoa voidaan aikaistaa myötätuuliosuuksilla, mutta hyvinhän se kuitenkin meni.
 • VINKKI: Siirtolennon aikana ennen EAP:tä suoritetaan “360o tuulenhaistelukaarto” joka lennetään vakio kallistuksella ja MC seuraa GPS-maanopeutta eri suunnissa.

Tulos: Todella positiivinen,, arvokkaita uusia kokemuksia  🙂


 

Seitsemäs lentopäivä 11.11.2013

Yksi SAR-harjoitus lennettiin. Sää: PLATINA CAVOK  290 / 04KT / GAFOR  2000FT 270-300 / 20-30 KT.  Tällaisen sään odotusaika Loka-Marraskuussa on keskimäärin 2-3 viikkoa.

Tehtävä:
1).  Matalasuunnistus EFSO-EFKS karttasuunnistuksena (PIC).
2).  Lennonseurantatesti erilaisilla menetelmillä ja reaaliaikaisen videokuvan välitys tukikohtaan (MC).

Testissä olivat seuraavat  laitteet:
1) Garmin GPSMap 296
-Tallennus laitteen omaan muistiin
2) Samsung TAB2 10.1
-Tallennus http://services.xample.ch serverille, ohjelmalla Air Navigation Pro
-Tallennus myös http://www.livetrack24.com serverille, ohjelmalla XCSoar 6.7
3) Samsung S4 kännykkä
– Tallennus http://www.livetrack24.com serverille, ohjelmalla XCSoar 6.7
4) Apple iPad
– Tallennus valitetettavasti ei käynnistynyt nappula- tai laitevirheen vuoksi. Tarkoitus oli  tallentaa Air Navigation Pro ohjelmalla http://services.xample.ch serverille.

Lento       12.04     13.01      EFSO     EFKS    MATALASUUNNISTUS  + SEURANTATESTIT

Yläkuvassa on esitetty GPSmap 296:lla tallennettu lentodata. Kartalla reitti on oikein, mutta lentodatassa virheitä..? Tutkitaan.. Vertailun vuoksi lisätään alle TAB2:lla ja Xample-serverillä tallennettu lentodata:

GPSMap 296 ongelmat johtuvat ilmeisesti Garminin MapSource ohjelmasta, koska sieltä ei voinut reittiä tallentaa .gpx -muodossa, vaan ohjelma jumittui. tallennus piti tehdä .mps-formatilla ja muuntaa .gpx -formattiin muualla.. Onko muilla kokemuksia ?

 

Analyysikuvat:

Analyysikuviin on valittu vertailupisteet seuraavasti:

 • Lähtö EFSO
 • Mittarikaarto Ritakummussa
 • Keskikaarto  Nurkkalan alapuolella
 • Saapuminen EFKS

Kuvia klikkaamalla voit tarkastella vertailupisteitä tarkemmin.

TAB2 ja S4 kännykällä tallennettujen kuvien alla on linkki serverille lähempää tarkastelua varten.

GPSMap 296:lla tallennettu jälki, eli track data

GPSMap 296:lla tallennettu jälki, eli track data

TAB2:lla tallennettu jälki, serverinä LiveTrack24

TAB2:lla tallennettu jälki, serverinä LiveTrack24

 

TAB2:lla tallennettu jälki. Serverinä Xample

TAB2:lla tallennettu jälki. Serverinä Xample

Reitti Xample serverillä

S4 kännykällä tallennettu jälki. Serverinä LiveTrack24

S4 kännykällä tallennettu jälki. Serverinä LiveTrack24

 

Jälkibriefing:

1). Matalasuunnistus

 • Kaikki matalasuunnistuksen kriteerit eivät täyttyneet eikä MC:llä ollut aikaa puuttua asiaan,, mutta suorinta reittiä turvallisesti lennettiin ja minimikorkeudet oli varmasti ok.
 • Radiokorkeusmittari CMR:ssä ei toimi..Se on SAR toiminnassa erittäin tärkeä apuväline joka vaatii toimenpiteitä.

2). Lennon seurantatesti

 • Kaikilla laitteilla jälki tallentui hyvinkin totuudenmukaisesti ja tarkasti. Paikkatiedon tallennusväli eri laitteilla oli seuraava: GPSMap 296 10 sekuntia ja TAB2 ja S4 kännykkä 5 sekuntia joka pieni ero näkyy analyysikuvissa, mutta sillä ei ole juuri merkitystä ja lisäksi GPSMap 296 voidaaan säätää aina yhden sekunnin näytteenottoväliin saakka, jos halutaan ja niinpä se oli lennolla mukana olleista laitteista tarkin lentoreitin tallentaja, mutta ei pysty lennon reaaliaikaiseen tallentamiseen. Seuraavassa kuvassa vertailu lennolla käytettyjen serverien toiminnasta verrattuna GPSMap 296 tallentamaan dataan.

  Kuvasta näkee, että LiveTrack 24 serverillä tai serverille on ollut tiedonsiirtokatkos. GPSmap 296 ja Air Nav Pro data on oikein.

  Kuvasta näkee, että LiveTrack 24 serverillä tai serverille on ollut tiedonsiirtokatkos. GPSmap 296 ja Air Nav Pro data on oikein.

 

 • Laitteiden sijoituksista johtuvia virheitä oli.. more
 • more..

  Tulos:
  Todella positiivinen. Arvokkaita uusia kokemuksia lentsikan ja laitteiden käyttöhallinnan opiskelussa. Myös: OH-CMR on nyt hyvässä suojassa Kuusamon Ilmailukerho Ry:n hallissa  🙂

 

SAR PITTI 2013 harjoituksen loppusanat

 • Aluksi kiitos SLPS:n antamalle tuelle joka mahdollisti “SAR PITTI 2013” harjoituksen järjestämisen.

Tukikohdassa:

 • Tukikohdan valmiustilaa onnistuttiin nostamaan ja saamaan GPS-avusteisten laitteiden käyttö SAR- tukikohdan toiminnassa vaadittavalle tasolle.
 • Erityisesti GPS Map 296:n käyttöä pyrittiin tuomaan kaikkien tähystäjien halutuksi käyttövälineeksi.
 • Nykyinen GPS Map 296 todettiin tarkaksi ja “kenttäkelpoiseksi”, mutta auttamattomasti vanhanaikaiseksi ja vaikeakäyttöiseksi..
 • Uusia jatkuvasti kehittyviä menetelmiä, kuten reaaliaikaista lennonseurantaa kokeiltiin ja rajoitetussa määrin testattiin. Suurin puute uusien kokeiltujen laitteiden osalta oli ulkoisen antenniliitännän puuttuminen ja vaikeus saada ne sijoitettua käytön ja ilmailumääräysten mukaisesti ohjaamoon..
 • Myös reaaliaikaista videokuvan lähetystä etsintäkoneesta tukikohtaan harjoiteltiin ja saatiin hyviä testituloksia erilaisilla kuvaresoluutioilla..!