Ilmatilauudistus

Suomen ilmatilassa tapahtui 13.11.2014 yksi
historian suurimpia muutoksia

Uusi ilmatila alkaa vääjäämättömästi olla arjen todellisuutta ja jokaisen meistä on suhtauduttava näihin suuriin muutoksiin myös suurella valppaudella ja vakavuudella koska kyseessä on kaikkien ilmatilassa liikkuvien turvallisuus..

Me Sodankylän ilmailukerhon porukat sitten pidämme huolta siitä ettemme suhtaudu ylimielisesti uuden ilmatilan antamiin rajoituksiin ja emme myöskään syyllisty niiden rikkomiseen eli: “Ilmatilaloukkauksiin”.

Seuraavaksi tärkeää asiaa ilmatilauudistuksen johdosta ja etenkin  “ilmatilaloukkauksiin” liittyen ja niiden välttämiseen:

Lennonjohdon työkalut – miten ilmatilaloukkaukset havaitaan

• Tornissa ja lähestymislennonjohdossa loukkaukset havaitaan
pääasiallisesti tutkan avustuksella, primäärimaalista ei ole
korkeustietoa   (primäärimaali = ei tranponderia, tai sitten transponderi ei ole päällä  /koulutspäälliikö)
• Lennonjohdolla on tutkakuva käytössä, mutta sen status ja käyttö eroaa
merkittävästi eri lentoasemilla
• vertikaalisesti tutkalta voidaan suodattaa tietyn korkeuden alapuolella
lentävät koneet, jolloin tunkeutuminen on helpompi havaita. Edellyttää
korkeuskoodaavaa transponderia.
• Muiden lentäjien tekemät havainnot

Ilmatilaloukkausten merkitys ja mahdolliset seuraukset

• Törmäys on pahin mahdollinen seuraus
• Pyörrevanan aiheuttama vaara
• Rajut väistöliikkeet rasittavat ilma-aluksia
• Vaara-alueilla törmäysriski (ammunta, jne /ilma-alus)
• Lennonjohto menettää porrastukset
• Lennonjohdon työkuorma kasvaa
• TCAS -väistö saattaa aiheuttaa porrastuksen alituksen kolmanteen osapuoleen
• Aiheuttaa lentoliikenteen toimijoille kustannuksia (ylösveto, väistön aiheuttamat
viiveet)

 Ilmatilaloukkausten mahdollisia syitä

• Taidolliset puutteet
– puutteellinen ymmärrys ilmatilarakenteesta – kolmiulotteisen kuvan
hahmotusvaikeus
– puutteellinen koulutus ilmatilasta ja menetelmistä (FPL – selvitys)
– karttanavigoinnin osaamattomuus
– radiopuhelinliikenteen osaamattomuus
• Kokemattomuus
– viimeaikainen lentokokemus
– paikallistuntemus (ilmatila tai maasto)
– konetyyppi tai koneen järjestelmät
• Poikkeavat tilanteet
– vaikeat sääolosuhteet
– häiriöt
– eksyminen (ja sen eri asteet)
• Lennonvalmistelun puutteet
– Notamit tarkastamatta
– Vanhentuneet tiedot (kartta tai GPS päivittämättä)

Mieti ennen lentoa

• Riittävä ennakkoperehtyminen lentosuoritukseen
– lennon suorituksen läpi käynti kartan kanssa
• Sopiva lentokorkeus vs. ilmatilarajat
Pidä turvaverkko päällä -Transponderi (valitse aina moodi C)

Lääkkeitä “Ilmatilaloukkauksiin”

• Koulutus: peruskoulutuksen tason varmistaminen ja ylläpitokoulutus
esim. teemakoulutuksen muodossa
• Lennonvalmistelumateriaalin tuoreus
• Itsensä jatkuva kehittäminen
– vaadi itseltäsi enemmän
– tee lennonvalmistelusta haaste ja osoita sitä kohtaan mielenkiintoa
– laadi itsellesi briefaus kaikkiin toimintaympäristöihin (esim. ennen
rullausta, ennen lentoonlähtöä)
• Älä tukeudu apulaitteisiin – laskelmasuunnistus on edelleen lentäjän
taitojen mittari
• Myönnä erehtyväisyytesi, niin osaat siihen varautua
• Asenne

Transponderi – pidä lennolla aina “ON” asennossa.. 

• Tämä on ainoa todellinen tekninen apuneuvo ongelmaan, -viimeinen turvaverkko, jos jotain meneee pieleen 🙂
• Lennonjohto: -TCAS, ACAS, S-moodi, C-moodi, A-moodi ja kaikkea muuta uutta..
Meillä on nyt OH-CMR:ssa A-moodin ja C-moodin transponderi (tosi vanha ja epävarma).
• S-moodi on nyt meillekkin mahdollista. Hinnat edullisia.  S-moodin transponderi, n. 2200 €,.. Olisiko meidänkin syytä päivittää ?
• Keveitä (alle 500 g)
• Kuluttaa virtaa vähän (5 W)
Näin saisimme toimintamme näkymään turvallisemmin ja myös “Flight Radar” sovelluksissa 🙂  /k.päällikkö.

S-moodi (info):

Toiselta nimeltään moodi select. Vaatii edistyksellisen transponderin, jollainen on lähes kaikissa isoissa liikennekoneissa. Tässä moodissa tietoa voidaan lähettää enemmän. Lennonjohto voi yksilöidä ne transponderit, joilta vastaus halutaan jokaisella antennikierroksella ja ne, joilta vastaus tulee harvemmin. Näin saadaan vähennettyä vilkkaalla liikennealueella vastausten “tulvaa” ja myös tarpeetonta “radioaaltosaastetta”. S-moodissa toimiva transponderi on myös välttämätön osa lentoliikenteen yhteentörmäysvaaraa vähentävää järjestelmää ACAS (airborne collision avoidance system). Tällä menetelmällä myös samalla alueella olevien koneiden transponderit liikennöivät keskenään ja varoittavat törmäysvaarasta.

Muista: Pidä aina C-moodi päällä (mieluimmin kuin A-moodi,, ja jos S-moodin laitetta ei koneessasi ole) ..

UUDET SERA Lentosäännöt.6005 Radioyhteyttä ja SSR-toisiotutkavastainta koskevat vaatimukset

a) Radiovyöhyke (RMZ-vyöhyke)
1) VFR-lennoilla, jotka liikennöivät ilmatilaluokkien E, F tai G osissa, ja IFR-lennoilla, jotka liikennöivät ilmatilaluokkien F tai G osissa, jotka toimivaltainen viranomainen on nimennyt radiovyöhykkeeksi (RMZ-vyöhykkeeksi), on kuunneltava jatkuvasti asianmukaisella yhteydenpitokanavalla tapahtuvaa ilma-alusten ja maa-aseman välistä puheviestintää ja muodostettava tarvittaessa kaksisuuntainen viestintäyhteys, ellei lennonvarmistuspalvelun tarjoaja ole toisin määrännyt kyseisen ilmatilan osalta.

2) Ennen saapumista radiovyöhykkeelle ilma-aluksen ohjaajan on lähetettävä asianmukaisella yhteydenpitokanavalla avauskutsu, joka sisältää kutsun kohteena olevan aseman nimen, kutsumerkin, ilma-alustyypin, sijainnin, lentopinnan, lennon aikomukset ja muut toimivaltaisen viranomaisen määräämät tiedot.

b) Transponderivyöhyke (TMZ-vyöhyke)
1) Kaikilla lennoilla, jotka liikennöivät ilmatilassa, jonka toimivaltainen viranomainen on nimennyt transponderivyöhykkeeksi (TMZ-vyöhyke), on oltava käytössä SSR-toisiotutkavastain, joka toimii A- ja C-moodissa tai S-moodissa, ellei lennonvarmistuspalvelun tarjoaja ole toisin määrännyt kyseisen ilmatilan osalta.

c) Radiovyöhykkeeksi tai transponderivyöhykkeeksi
n
imetyt ilmatilat on vahvistettava asianmukaisesti ilmailukäsikirjoissa (AIP =Aeronautical Information Publications).


Apulaitteista on kuitenkin nykyaikana puhuttava, niistäpä vähän seuraavassa:

Älä tukeudu apulaitteisiin – laskelmasuunnistus on edelleen lentäjän taitojen mittari. – Kaikista resepteistä tämä on ensisijainen, tärkein ja paras..! 

Tämä oli neuvo “lääkkeitä ilmatilaloukkauksiin” osiossa.. Kuitenkin kun suomessa ollaan lähitulevaisuudessa poistamassa VOR- ja NDB-reittimajakat tyystin käytöstä, niin on järkevää ja lähes välttämätöntä seurata uusien GPS-pohjaisten laitteiden yleistymistä ja kehitystä. Myös voimassa olevat koulutusluvat edellyttävät laitteiden käytön opastusta ja hallintaa kurssin osana ja tarkastuslennolla sekä PART FCL lupakirjavaatimuksissa.

Tablet laitteisiin on saatavilla useita erilaisia navigointisovelluksia jotka tukevat Suomen ilmatilaa. Tässä mainitaan vain kaksi vaihtoehtoa jotka molemmat on ladattavissa iPad ja Android laitteille.
Huom: EasyVFR on myös mahdollista asentaa Windowsin- ja Applen iOS käyttöjärjestelmille.

Air Navigation Pro

By Xample Sarl                           AirNav  Lisätietoja

EasyVFR

By PocketFMS Foundation          EasyVFR  Lisätietoja

Ajankohtaista:

  • Uuden ilmatilan kartat on ladattavissa iPad-laitteisiin /Map Store /Catalog
  • Uuden ilmatilan kartat ja Android-laitteet /Map Store /Download products /European ICAO charts/Finland ANC 500k 2014-2015
  • iPad /Air Navigation Pro: Uusi versio 5.7.3 ladattavissa App Storesta  https://itunes.apple.com/ch/app/air-navigation-pro/id301046057?l=en&mt=8
  • Kerhon (SLPS) Garmin GPSMap 296 laite on auttamattomasti vanhentunut ilmailutietojen ja käyttöliittymän osalta..


Koulutustilaisuuksia:

19.12.2014  EFKT lentoasemalla 17.00-20.00 Teemana “ILMATILAUUDISTUS” /Lennonjohtaja Juha Silvennoinen

  • Tutustuminen EFKT lentoaseman uusittuihin tiloihin.
  • Teemakoulutus  “Uudesta ilmatilasta”, koska ainostaan valtakunnan rajat ja kiitoteiden suunnat ovat pysyneet ennallaan.
  • EFKT-lentoasema tarjoaa kahvit.
  • Sitovat ilmoittautumiset koulutuspäällikölle mahdollisimman pian !!

 

MUITA KOULUTUSTILAISUUKSIA; TÄSSÄ LAINAUS:

Suomen Moottorilentäjien Liitto

Viikkotiedote 13 – Pilot Upgrade-seminaarit – EasyVFR tilaukset

Arvoisa jäsen,

Pilot Upgrade-tilaisuudet on tältä vuodelta pidetty ja haluamme kiittää
kaikkia osallistujia, jotka tulivat paikan päälle kuulemaan tärkeää asiaa
ilmatilauudistuksesta ja uusista lentosäännöistä.

Jokaisessa tapahtumassa kiitosta ovat saaneet kaikki luennoitsijat. Susanna
Metsälampi ja Päivi Metsävainio ovat tuoneet tilaisuuksiin usein kaivattua
ilmailulainsäädännöllistä ja määräysteknistä taustaa kuin myös Jukka
Hannola ja Simo Aro kattavista ja selkeistä esityksistään.

Eilen pidettiin tämän vuoden viimeinen Pilot Upgrade-tilaisuus Vantaalla
Suomen Ilmailumuseolla ja seuraavat tapahtumat on suunniteltu Turkuun,
Tampereelle, Mikkeliin, Kuopioon ja Rovaniemelle. Tarkempi aikataulu ja
esityspaikat selviävät tämän vuoden loppuun mennessä.

EasyVFR on saanut tilaisuuksissa suurta mielenkiintoa osakseen
vaatimattomista esittelyvalmiuksista huolimatta. Eilen Vantaalla mieluisin
spontaani kommentti tuli eräältä ei-jäseneltä;
*"Tämähän on ihan Kuningas ilmailusovellusten tablettiversioiden joukossa."*
Kaikki lentopaikat ovat oikeissa ilmatiloissa ja oikeilla paikoillaan.

Lentosuunnitelman tekeminen on helppoa EasyVFR:llä, neljällä kosketuksella
luot kahden pisteen välisen lentoreitin ja seuraavaksi lähettää sen
AFTN-järjestelmään ilman tarkistussoittoja mihinkään.  Voit tallentaa,
ladata, poistaa, tuoda ja viedä lentosuunnitelmia pilvipalveluun ja muihin
laitteisiin.

Samoin saat ajantasaisen sään reitillä, siihen vaikuttavat NOTAMit sekä
kaikkien lentokenttien tiedot ovat käytettävissäsi samoin kuin suurin osa
AIP:n tiedoista on saatavissa Electronic Flight Bag (EFB) -välilehden takaa
kuten LDG- ja VAC-kartat päivitettyinä.

FP-välilehden TripKit-näppäimen takaa voit luoda itsellesi seuraavat
dokumentit lennolle;
-NavLog - reittipistelistaus aikoineen
-FIS chart - reittikartta
-Airspace briefing - reitin ilmatilaluokat
-NOTAM briefing - reitin ilmatiloihin ja kenttiin vaikuttavat NOTAM-listaus
-Weather briefing - reitin säät karttasymboleina METAR-viestinä
-Notes page - muistiinpanosivu

*Tärkeää asiaa EasyVFR-tilauksesta!*

Mikäli haluat tilata EasyVFR-sovelluksen jäsenetuhintaan, niin sinun täytyy
tilata se SMLL:n sivujen <http://www.smll.fi/?page_id=797> kautta.
Maksettuasi sovelluksen SMLL:lle saat toimintaohjeet aktivointikoodeineen
sekä linkin suomenkielisiin käyttöohjeisiin foorumilla. 
/HUOM: vain yksi lisenssi 35 € /Terv. Sodik koulutuspäällikkö.

iTunes Store-, Google Play- ja Window-lataussivuilta suoraan tilatusta ja
ladatusta EasyVFR-sovelluksesta täytyy maksaa sivun pyytämä täysi hinta. 
/HUOM: Onko useampi lisenssi 69€ ?? /Terv. Sodik koulutuspäällikkö.

Turvallisia lentoja uudistetussa ilmatilassa toivottaa,

Merk: Suomen Moottorilentäjien Liiton (SMLL) hallitus