Autokoulujen tulo lentokenttäalueelle 24.6.2014 peruttu

Safety Bulletin: Autokoulujen tulo lentokenttäalueelle 24.6.2014 klo 09-13 UTC peruttu
– ennakkotiedoista poiketen autokoulujen mopojen- ja moottoripyörien käsittelykokeita ei suoriteta lentopaikan alueella toistaiseksi

NOTE: – mikäli toimintaa on jatkossa tulossa kiitotielle (siirretty kynnys 16:lle), niin siitä laaditaan NOTAM:n lisäksi ennakkoon Safety Bulletin kerhon jäsenpostitukseen sekä tälle sivulle.

Metsäpalovalvonta- ja SAR lentäminen

SAR-YT-EFIV-TORNI 2011.08.27 002Sodankylän Ilmailukerho on suorittanut viranomaisia palvelevaa SAR eli lentoetsintä-, pelastus- ja metsäpalolentotoimintaa Keski- ja Itä-Lapin alueella jo 70 luvulta alkaen.

Ilmailukerho ylläpitää SAR lentopelastustukikohtaa, joka päivystää palolentojen lisäksi SAR tehtäviä toukokuun alusta syyskuun loppuun 24 tuntia vuorokaudessa.

Koulutettu miehistö

SAR-YT-EFIV OH-CMR 2011.08.27 008Ilmailukerholla on koulutettuja SAR lentäjiä ja tehtävänjohtajia sekä lentotähystäjiä, jotka pystyvät hoitamaan esimerkiksi kadonneen henkilön-, ajoneuvon- tai veneen etsintöjä sekä muita viranomaistoiminnan tarvitsemia ilma-alustehtäviä.

Lentopelastuskeskus hälyttää

Etsintälennot suoritetaan poliisin aloitteesta, jolloin poliisi esittää virka-apupyynnön Lentopelastuskeskukselle. Lentopelastuskeskus hälyttää Suomen Lentopelastusseuran valmiuspäivystäjän kautta lähimmän päivystävän tukikohdan lentokoneen ilmaan tehtävää suorittamaan.

Sisäasianministeriö rahoittaa

SAR lentotoiminnan rahoittaa sisäasiainministeriön pelastusosasto ja käytännön organisoinnin hoitaa Lentopelastuskeskus.

SAR-YT-EFIV-PLATTA 2011.08.27 010Vuosittain koulutusta ja harjoituksia

Vuosittain kerhon SAR lentäjät, -tehtävänjohtajat ja -lentotähystäjät osallistuvat vaativiin kertauskoulutuksiin sekä harjoituksiin SAR -toiminnan vaatimien taitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Vastuullista ja vaativaa lentotoimintaa

Viranomaisia palveleva SAR -lentotoiminta antaa hienon mahdollisuuden suorittaa vastuullista ja vaativaa lentotoimintaa muun kerhotoiminnan osana. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan SAR toimintaan, niin ota yhteyttä Sodankylän Ilmailukerhon vastuuhenkilöihin.

Sodankylän Ilmailukerho on yksi Suomen Lentopelastusseura SLPS ry:n perustajäsenkerhoja.


 

SLPS logo

SUOMEN LENTOPELASTUSSEURA SLPS ry

Suomen Lentopelastusseura SLPS ry on 2006 perustettu valtakunnallinen, viranomaisten avuksi luotu pelastus- ja palolentovalmiutta ylläpitävä organisaatio. Yhdistys kouluttaa vapaaehtoisia viranomaisten avuksi kadonneiden etsinnässä sekä ennalta ehkäisemään ja havaitsemaan metsäpaloja.

Lentopelastusseuran koulutus tukee ilmavoimien ja muiden viranomaisten valmiutta häiriö- ja poikkeusoloissa. SLPS kuuluu Ilmavoimien vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen neuvottelukuntaan. Seura on jäsenenä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä ja Suomen Punaisen Ristin koordinoimassa Vapaaehtoisessa Pelastuspalvelussa VAPEPA:ssa.

Lentopelastusseuran toiminnassa on mukana 43 jäsenyhdistystä, 26 metsäpalovalvontareittiä, yli 80 lentokonetta, yli 1400 vapaaehtoista.

Lisätietoja Suomen Lentopelastuseuran kotisivuilta: www.lentopelastus.fi

Purjelentokurssi alkanut – vielä ehdit mukaan

pursikoulutus

Toukokuussa on alkanut purjelentokurssi.

Mikäli olet kiinnostunut purjelennosta ja haluat tulla kurssille, niin INFO-tilaisuuksia pidetään tarvittaessa Ilmailukerhon tiloissa Sodankylän lentokentällä.

Lisätietoa esittelylennoista, tutustumiskurssista ja varsinaisesta purjelentokurssista antaa purjelennonopettaja Sauli Salmela.

Purjelennonopettaja Sauli Salmela
sauli.salmela@sodik.fi
puh. 040 543 0765

Sodankylän Ilmailukerho ry
Lentoasema
99600 Sodankylä

Kiinnostaako lentokoulutus

Ilmoita meille yhteystietosi, niin otamme sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä ja kerromme lisää tarjolla olevista lentokoulutuksista – moottorilennon- ja purjelennon lupakirjakursseista sekä internetissä käytävistä verkkoteorioista. [ Yhteystietolomake avautuu tästä ]

Seuraavat purje- sekä yksityislentäjän lupakirjakurssit alkavat toukokuussa 2015. Ikävaatimuksena purjelentokurssin aloittamiselle on 15 vuoden iän saavuttaminen kurssin aloitusvuoden aikana, lentolupakirjan voi saada 16 vuotiaana. Yksityislentäjän lupakirjakursiin vaaditaan 16 vuoden iän saavuttaminen kurssin aloitusvuoden aikana, lentolupakirjan voi saada 17 vuotiaana

Julkaisu käyttäjältä SODIK Sodankylä.

Purjekone Pohjantähdessä

pursikoulutusK-Supermarket Pohjantähden piha-alueella kootaan nähtäväksi oikea purjelentokone, johon yleisö voi vapaasti tutustua Sodankylän Ilmailukerhon edustajien avustamana.
SodIK:n edustajat ovat paikalla kertomassa purjelentotoiminnasta ja ilmailusta harrastuksena sekä lentokoulutuksesta Sodankylässä.

Kohta se alkaa – lentokausi ja lentokoulutus Sodankylässä ja haluamme uusia ilmailun harrastajia mukaan hienon kerhomme toimintaan.

Yleisötapahtuma on lauantaina 26.4.2014 klo 9-18 välisenä aikana K-Supermarket Pohjantähdessä, joka on osoittanut loistavaa yhteistyöhalukkuutta.

Facebookissa löydät lentokoulutuksen markkinointisivut seuraavista osoitteista:

https://www.facebook.com/sodiksodankyla
https://www.facebook.com/events/545168435600032

Käy klikkailemassa harkintasi mukaan Tykkää, Jaa, Liity, Kutsu jne. painikkeita välittääksesi tietoa ystävillesi lentokoulutuksesta.

Purjelentokurssille

pursikoulutusSodankylän Ilmailukerho järjestää purjelentokoulutusta vuosittain. Kurssi muodostuu teoria- ja lentokoulutuksesta, jolloin lentämään pääsee jo muutaman teoriatunnin jälkeen.
[ Lue lisää koulutuksesta ]
[ Kurssimaksut 2014 ]

Ilmoita meille yhteystietosi, niin otamme sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä ja kerromme lisää tarjolla olevista lentokoulutuksista – moottorilennon- ja purjelennon lupakirjakurssista sekä internetissä käytävistä purjelennon verkkoteorioista. [ Yhteystietolomake avautuu tästä ]

Seuraava kurssi alkaa toukokuussa. Ikävaatimuksena kurssin aloittamiselle on 15 vuoden iän saavuttaminen kurssin aloitusvuoden aikana, lentolupakirjan voi saada 16 vuotiaana.

Lisätietoa saat lennonopettajilta, ota yhteyttä!

Lennonopettaja Tarmo Laakso
tarmo(at)kapsi.fi, puh. 0400 396 002

Purjelennonopettaja Sauli Salmela
sauli.salmela(at)sodik.fi, puh. 040 543 0765

Sodankylän Ilmailukerho ry
Lentoasema
99600 Sodankylä

Luonnos OPS M1-23

PPL (A) lupakirja ja hinauslentotoimintaa koskeva määräysluonnos

Hinauslentäjille alla tiedoksi ohjaajan vaatimuksenmukaisuus tulossa olevasta uudesta ilmailumääräyksestä OPS M1-23 (tässä vaiheessa luonnosvaihe), jossa on määritelty, että ilma-aluksen ohjaajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

3.1  Ilma-aluksen ohjaajan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a) Ohjaajalla on oltava voimassa ilma-alusluokan mukaisesti ansiolentäjän tai helikopteriansiolentäjän lupakirja tai näitä korkeammanasteinen ilmailulupakirja ja luokan I lääketieteellinen kelpoisuustodistus, vaikka toimintaa ei harjoitettaisi maksua tai muuta korvausta vastaan,
ellei alla olevasta b) kohdasta muuta johdu.

b) Edellä a) kohdassa tarkoitettua vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta,

2) kun kyseessä on yhdistyksen jäsenen suorittama toisen jäsenen ohjaaman purjelentokoneen hinauslento, josta purjelentokoneen ohjaaja maksaa yhdistykselleen omakustannusperusteisen korvauksen eikä tarkoituksena ole liikevoiton saavuttaminen,

Lennonvalmistelu (mobile)

OHJEITA LENNONSUUNNITTELUSTA (TRAFI)

Lentosuunnitelmat lähetetään eFPL -lomakkeella tai -vapaalla tekstikentällä. Lentosuunnitelmien ja muiden ATS -sanomien perille tulon varmistamiseksi, soita välittömästi lähettämisen jälkeen puh. +358 20 708 4111. Lentosuunnitelmia ja muita ATS -sanomia, joiden perille tuloa ei ole varmistettu, ei käsitellä.

Lentosuunnitelmien aktivointi- ja päättämisilmoitukset (DEP/ARR) valvomattomilta lentopaikoilta tai ATS-elimen ollessa suljettu, voidaan antaa aluelennonjohdolle, puh. +358 3 286 5172.

Finavian lennonneuvontapalvelut
e-mail fpc@finavia.fi
fax 020 708 3096
puh. 020 708 4111

FPC – Flight Planning Centre
puh. +358 40 766 0024


BULLETINS VFR (NOTAM)
– tarkista ennen lentoa lähtö- ja määräkentän osalta sekä reitiltä!


AMMUNNAT – NAV WRNG EFIN


AIP SUPLEMENT ja eAIP
– yli 15 vrk voimassaolevat tiedotteet eivät löydy notameista!


AURINGON NOUSU- JA LASKUAJAT


METAR – TAF – AWS METAR – GAFOR – SWC


LENTOPAIKKATIEDOT


OPERATIIVINEN LENTOSUUNNITELMA VFR – OFP

Haluatko oppia lentämään?

Ilmoita meille yhteystietosi, niin otamme sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä ja kerromme lisää tarjolla olevista lentokoulutuksista – moottorilennon- ja purjelennon lupakirjakurssista sekä internetissä käytävistä purjelennon verkkoteorioista. [ Yhteystietolomake avautuu tästä ]

Lentoa edeltävät tarkistukset käynnissä Cessna 182 P Skylane koneessa, jionka tunnus on OH-CMR ja kotikenttä Sodankylä.

Yksityislentäjän lupakirjakoulutus alkaa Sodankylässä

Moottorilennon lupakirjakurssi, joka tähtää yhteiseurooppalaiseen yksityislentäjän lupakirjaan alkaa huhtikuussa. Kurssi muodostuu teoria- ja lento-osista, joita lentämään pääsee jo muutaman teoriatunnin jälkeen. Kurssin suorittamisen jälkeen saat lentää yksimoottorisia moottorilentokoneita joihin olet kurssin aikana saanut koulutuksen. Ikävaatimuksena kurssin aloittamiselle on 16 vuoden iän saavuttaminen kurssin aloitusvuoden aikana, lentolupakirjan voit saada 17 vuotiaana. Liupakirjakurssi maksaa 9000- 10000 € (maksetaan erissä lentokoulutuksen edetessä).

Lupakirjakoulutus järjestetään yhteistyössä Sodankylän Ilmailukerhon ja Pohjolan Moottorilentäjien (koulutusluvan haltija) kesken.

Yksityislentäjän lupakirjakoulutusta on edellisen kerran järjestetty Sodankylässä 90-luvun lopulla Sodankylän Lentokoulu Oy:n toimesta.

Delffiiniä OH-1009 valmistellaan lennolle.. Pääavustaja Ville katsoo tarkasti kuvaajaan :)

Delffiiniä OH-1009 valmistellaan lennolle.. Pääavustaja Ville katsoo tarkasti kuvaajaan 🙂

Verkkoteoriat internetissä

Uutena vaihtoehtona purjelennon teoriakoulutuksessa on Suomen Urheiluilmailuopiston verkkoteoriakurssi, joka sisältää opiskelujaksot internetissä, lähijakson sekä teoriakokeet. Verkkoteoriat suoritettuaan voi hakeutua lentämään varsinaista purjelentokurssia ilmailukerhoon. Verkkoteoriakursseja järjestetään vähintään 3 kertaa vuodessa. Seuraava  verkkoteoriakurssi alkaa tulevan kesän aikana.

Purjelentokurssille

Sodankylän Ilmailukerho järjestää purjelentokoulutusta tulevana kesänä. Kurssi muodostuu teoria- ja lentokoulutuksesta, jolloin lentämään pääsee jo muutaman teoriatunnin jälkeen. Seuraava kurssi alkaa toukokuussa. Ikävaatimuksena kurssin aloittamiselle on 15 vuoden iän saavuttaminen kurssin aloitusvuoden aikana, voit siis aloittaa lentokoulussa jo 14 vuoden ikäisenä. Lentolupakirjan voi saada 16 vuotiaana. Purjenlennon lupakirjakurssin hinnaksi tulee noin 2300 € (kurssimaksu suoritetaan erissä koulutuksen edistyessä).

Valmistautumista Scheibe SF-34B:n tyyppilennolleLisätietoa lupakirjakoulutuksista löytyy Sodankylän Ilmailukerhon www.sodik.fi websivuilta.

Yhteystiedot:

Lennonopettaja Tarmo Laakso tarmo(at)kapsi.fi, puh. 0400 396 002
Purjelennonopettaja Sauli Salmela, sauli.salmela(at)sodik.fi, puh. 040 543 0765
Sodankylän Ilmailukerho ry
Lentoasema
99600 Sodankylä