Mistä uusi henki SODIK toimintaan..?

Vahvoja elämyksiä -suuria kokemuksia

Ensimmäisenä varmaankin tulee mieliin vapauden tunne. Tämä onkin yksi vahvimmista harrasteilmailun puoleensavetävistä tekijöistä. Myös mahdollisuus nähdä maailmaa hiukan uudesta, väljemmästä ja avoimemmasta näkökulmasta on toinen. Paljon muitakin tekijöitä, joita sittemmin kokemuksen ja taitojen kehittymisen myötä tulee lisää.

Monille pitempään ilmailua harrastaneille tulee mieleen näitä koettuja “niksejä”. Mikä onkaan se mahtava tunne kun ensimmäisellä yksinlennolla, tai ainakin sen jälkeen kun ensijännitys on mennyt ohi, huomaat että;   ’- minähän osaan …!’ Tai myöhemmin kun joltain purjekoneella lennetyltä pitkältä matkalennolta, välillä vaikealtakin vaikuttaneelta, olet loppuliu’ussa kotikentälle näet ja tiedät, että korkeutesi riittää. Näitä kokemuksia, onnistumisen elämyksiä, joita monesti myöhemmin sitten illansuussa jaetaan toisten purjelentäjien kanssa joko saunan lauteilla tai leirinuotion äärellä.

Riskit tiedostaen – turvallisuuteen panostaen

Useilla kokemattomilla on se harhakäsitys, että ilmailu ja varsinkin lentäminen ilman moottoria on vaarallista. Tämän tiedostaen pyrkimys lentoturvallisuuteen ei ole yksin ilmailulajien edellytys, se on paremminkin näiden suoranainen päämäärä. Tämän johdosta myös harrasteilmailussa tullaan noudattamaan turvallisuusohjeita ja määräyksiä tinkimättä. Oikeaoppisella asennoitumisella näiden noudattaminen ei tule olemaan vaikeaa. Tähän päästään koulutuksen, opiskelun sekä toveri- ja itsekurin avulla.

Ilmassa liikehtiminen vaatii rohkeutta, rohkeutta nousta ylös totutuista arkipäivän kuvioista, mutta se vaatii myös rohkeutta alistua vapaaehtoisesti kurinalaiseen toimintaan, kunnioittaen lentoturvallisuuden edellytyksiä.  Harvassa urheilulajissa tuodaan tämä vaatimus yhtä selvästi esille kuin ilmailussa, varsinkin sen perinteisissä lajeissa; purje- ja moottorilennossa sekä laskuvarjourheilussa.

Kavereita, samanhenkistä porukkaa, – kansainvälisestikin.

Ilmailuharrastus on selkeästi kansainvälistä.. Tämä osittain selittyy sillä. että ‘pelisäännöt’, lentotoimintamenetelmät, ovat aika pitkälle samoja eri maanosissa, fysiikan laeista puhumattakaan. Koska harrasteilmailu on meillä Suomessa pääosin kerhotoimintamuotoista, eli  kalusto on kerhotyönä ylläpidettyä, tämä edellyttää harrastajalta ns. kerhohenkeä, eli yhteistyökykyä toisten ilmailuharrastajien kesken. Siirtymistä minäkeskeisyydestä me -keskeisyyteen. Joustamista yhteisten tavoitteiden tarpeisiin. Tämä tarjoaa  myös antoisia onnistumisen elämyksiä esimerkiksi silloin, kun jokin kerhon talkooprojekti sadaan vietyä onnistuneesti läpi.

Ilmailu on kaiken kaikkiaan vaativa harraste. Mutta se on myös erittäin monipuolista ja antoisaa. Sen henkinen anti varsinkin nuorisolle perustuu mahdollisuuksiin ottaa mittaa itsestään, luonteestaan ja kyvystään kehittyä. Tämä eritoten nuorten vanhemmille huomioitavaksi, että ilmailuharraste kehittää tervettä itse- ja vastuuntuntoa sekä hallittua riskinottokykyä.

Ilmailu on parhaimmillaan koko elämänmittainen kehittävä harraste.

PURJELENTOPÄIVÄ

Harrasteilmailu oli esillä la 20. elokuuta 2016

Oppilaan paikka on etuohjaamossa

Näkymä purjekoneen ohjaamosta

Sodankylän Ilmailukerho ry järjestää Sodankylän Lentokentällä harraste- ja urheiluilmailun esittely-tilaisuuden, jossa voit tutustua ilmailuharrastuksiin.
Avaamme ovet klo 12:00 ja jatkamme iltaan saakka Säävaraus on tietenkin voimassa ja tällöin on mahdollisuus, että tilaisuus siirtyy sunnuntaille, 21.elokuuta.

Tilaisuus on osa valtakunnallista purjelentopäivää. Ensisijaisesti päivän teemana on purjelento-harrasteen esittely, mutta koska kerhossamme on myös moottorilentäjiä, emme täysin sivuuta sitäkään.

Tilaisuudessa:
- Tuomme esille mitä nämä harrastukset ovat, niiden anti, kouluttautumien jne.
- Pääset mukaan purjelennon esittelylennolle lennonopettajan kanssa.
- Tutustuminen lentokalustoon, -kenttään ja ilmailukerhoon.
- Voit seurata harrastajien omaa lentotoimintaa.

Esittelylento purjelentokoneella 
Lennon tarkoitus on antaa ensituntuma lentämiseen purjelentokoneella. Lennolla pääset jo itse ohjaamaankin konetta lennonopettajan antamien vinkkien avulla. Hinauksessa noustaan 500 – 600 metriin ja sen jälkeen lennetään vapaana. Lento lyhyimmillään kestää n. varttitunnin, mutta mikäli nousevia virtauksia ’tinttejä’ löytyy, lento voi kestää hiukan pitempäänkin. Tällöin saat ensituntuman varsinaiseen purjelentoon eli purjehtimiseen ilmassa.
Esittelylennon kulukorvaus kerholle nyt purjelentopäivänä on vain 80,00 € sisältäen hinauksen ym. korkeuksiin ja pisimmillään puolen tunnin lennon. Pidemmästä veloitamme hiukan lisää.

TERVETULOA !  ….. – tutustumaan,  ja aloittamaan uusi upea harrastus

Tiedustella voit tarkemmin, lennonopettajalta: Sauli Salmela, sauli.salmela@sodik.fi,  puh 040 5430765