Yhteystiedot – Contact information

Jäseneksi hakeminen – Membership application

Voit lähettää sähköpostia osoitteella sihteeri(at)sodik.fi. Ilmoita samalla halukkuudestasi liittyä Suomen ilmailuliiton jäseneksi.

You can send an email to the address sihteeri(at)sodik.fi. Please also indicate your interest in joining Finnish Aeronautical Association.

Ilmailukerhon yhteystiedot – Contact information for the aviation club

SODANKYLÄN ILMAILUKERHO RY
Lentoasemantie 42 a
99600 Sodankylä
www.sodik.fi
sihteeri(at)sodik.fi

Puheenjohtaja – Chairman
Kari Korvanen, kari.korvanen(at)sodik.fi, +358 4o o97 o13o

Sihteeri – Secretary
Saija Määttä, sihteeri(at)sodik.fi, +358 5o 5o2 1358

Rahastonhoitaja – Treasurer
Pirjo Kuusela, laskut(at)sodik.fi

Moottorilennon opettaja – Flight instructor (for powered flight)
Matias Laakso, matias.laakso71(at)gmail.com, +358 4o 869 4979

Purjelennon opettaja – Glider flight instructor
Sauli Salmela, sauli.salmela(at)sodik.fi, +358 4o 543 o765

Purjekoneiden kalustovastaava (huoltopäällikkö) – Glider Fleet Manager (Maintenance Manager)
Sauli Salmela, sauli.salmela(at)sodik.fi, +358 4o 543 o765

Moottorikoneiden jatkuvan lentokelpoisuuden valvonta – Supervision of the continuous airworthiness of aircrafts
Kari Korvanen, kari.korvanen(at)sodik.fi, +358 4o o97 o13o

Lentopaikka – Aerodrome EFSO

Lentopaikan pitäjä – Aerodrome operator:
Sodankylän kunta / Sodankylä Municipality
+358 40 163 9845

Lentopaikan päällikkö – Head of the airport:
Jani Kiemunki
jani.kiemunki(at)sodankyla.fi, +358 40 039 6735

Maahuolintapalvelut ja Ifr ppr -pyynnöt / Cround handling services and ifr ppr requests

ATS Oy
infosodats(at)gmail.com, +358 40 097 0130

Polttoainepalvelut – Refuel services:

JET A-1
Heliflite Oy, Kari Korvanen, +358 40 097 0130

AVGAS 100LL
Kanair Malmi Oy, korttiautomaatti, +358 40 543 0765

EFSO 16/34