Osallistujat

Ilmoittautuneita:

Rissanen Riku
Runtti Ville
Taimioja Antti
Hänninen Pekka
Keränen Matti
Salmela Sauli
Törmänen Seppo
Kari Hammarén
Hannu Niemi
Jarmo Forssten
Hannu Koho
Mika Mutru
Kimmo Tihula
Timo Mäkeläinen
Janne Laine
Kari Lappalainen