Kansallinen yksityislentäjän lupakirja ei kelpaa palolennoille

PPL-lupakirja kelpaa edelleenkin palolennoille, kunhan se on tyyppiä JAR tai EASA.

Sopimuskauden alkaessa lentäjältä edellytetään voimassa oleva JAR tai EASA-lupakirja ja hyväksytty palolentokoulutus, joka täyttää Liikenteen turvallisuusviraston (TRAFI) ohjeen TRG T2-100 mukaiset vaatimukset.”
Kansallinen PPL lupakirja ei kelpaa enää palolennoille.

Suomessa on edelleen jonkin verran yksityislentäjän lupakirjoja, joita ei ole myönnetty JAR-FCL:n tai Part-FCL:n mukaisesti. Näillä lupakirjoilla ei saa lentää EASA-ilma-aluksia enää 7.4.2014 jälkeen. Näiden lupakirjojen muuntamista EASA-lupakirjoiksi on haettava Liikenteen turvallisuusvirastosta. Kansallisella yksityislentäjän lupakirjalla saa jatkossakin lentää muita kuin EASA-ilma-aluksia (ns. liite II -ilma-aluksia, kuten ultrat, autogyrot, harrasterakenteiset ilma-alukset jne).

Kansalliset lupakirjat on EASA -asetuksen 1178/2011 mukaan muunnettava EASA PART-FCL -vaatimusten mukaisiksi lupakirjoiksi eli EASA-lupakirjoiksi viimeistään 8.4.2014, katso (taulukko) eli muuntoraportti. Harrasteilmailun lupakirjat kuten GPL, MGPL, BPL on muunnettava viimeistään 8.4.2015.

Lupakirjan haltijan on haettava kansallisen lupakirjansa muuntamista EASA-lupakirjaksi Liikenteen turvallisuusvirastosta lomakkeella LU3131(har).

Miten erottaa kansallisen ja JAR/EASA lupakirjan: Kansilehdellä on kerrottu lupakirjan myöntänyt viranomainen, sekä JAR lupakirjanumero on muotoa FI12345. Kansallisen lupakirjanumeron edessä ei ole kirjaimia. EASA lupakirjanumero on muodossa FI.FCL.12345.

Malli EASA lupakirjasta löytyy tästä linkistä.

Palolentäjät ja -tähystäjät sekä palolentomiehistöön mukaan haluavat, valmistautukaa siihen, että teiltä on saatavissa ajantasaiset lupakirja- kelpuutus- ja lentokokemustiedot.


 

Lue lisää: Mitä siirtyminen EASA-aikaan tarkoittaa kansallisen lupakirjan haltijan kannalta?


 

 

TRAFI / 11666/04.04.00.01/ 2012 ja kirje 20.12.2013

Analyysi Sodankylän lentopaikan liikennöinnistä, koskien Finavian ja Puolustusvoimien esityksiä Suomen ilmatilarakenteeksi.

Sodankylän Ilmailukerho ry laati TRAFI:n pyynnöstä (20.12.2013 Mika Saalasti) analyysia Sodankylän lentopaikan liikennöinnistä ja vahvisti uudelleen 30.11.2013 antamansa lausunnon koskien EFSO lentopaikan lähi- ilmatilajakoa.

Edelleen ilmailukerho katsoo, että puolustusvoimien päivittäistoiminnan TSA alue Itä –Lapin alueella esitetyssä muodossa rajoittaa merkittävästi valvomattoman ilmatilan käyttöä erityisesti purjelentotoiminnan osalta, mutta myös alailmatilan osalta kaikkea ilmailutoimintaa. Haluamme korostaa tunturialueella riittävän lentokorkeuden säilyttämisen edellytyksiä turvallisen lentotoiminnan mahdollistamiseksi ja myös kaksipuolisen radioyhteyden saamiseksi.

Analyysi kirje TRAFI:lle 24.1.2013 löytyy kokonaisuudessaan Ilmatila-uudistuu sivulta ja kerhon SkyDrivesta Ilmatila -uudistuu kansiosta kirje löytyy liitteineen.

Puheenjohtaja Kari Korvanen

 

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavaehdotus 2.

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavaehdotus no: 2 on ollut nähtävillä 9.12.2013 – 10.1.2014.

Olemme aiemmin (24.6.2013) lausuneet Sodankylän kirkonkylän ja sen lähiympäristön osayleiskaava ehdotuksesta no: 1 koskien Sodankylän lentokenttäaluetta ja sen vaikutuspiiriin kuuluvia lähialueita.

Sodankylän kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksessa no:2 lentokenttäalueen osalta edelleen esiintyvien puutteiden johdosta on Sodankylän Ilmailukerho ry tehnyt muistutuksen osayleiskaavaehdotukseen 10.1.2014.

Sodankylän lentokenttäalueen kehityshankkeen tilannekatsaus

Tämä vuosi 2013 alkaa olla tunneissa laskettavissa ja on aika tehdä katselmus Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuusseminaarin pohjalta tehdyistä tämän vuoden toimenpiteistä. Seminaarin keskeisinä teemoina olivat nopeiden lentoliikenneyhteyksien ja lentopelastuspalvelun edellytysten varmistaminen eri toimijoiden näkökulmasta Keski-Lapin alueelle sekä Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuuden kehittäminen.

Seminaarissa sovittuna nähtiin ensimmäisenä toimenpiteenä tarpeellisena tarkistaa, että valmisteilla olevan Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava mahdollistaa lentokenttäalueen monimuotoisen kehittymisen mahdollisuudet. Tehdyssä tarkastelussa todettiin, että nähtävillä olleessa luonnoksessa oli puutteita monimuotoisen toiminnan mahdollistamiseksi. Sodankylän Ilmailukerho laati muistutuksen osayleiskaavaan 24.6.2013, jossa se esitteli muutostarpeet osayleiskaavaehdotukseen. Uusi esitys on tullut nähtäville, jossa muutosesitykset ovat osittain huomioitu. Tarkastelumme alla on, onko vielä tarvetta lausua nyt esillä olevaa esitystä.

Seminaarissa asetettu toinen tavoite oli saada aikaan alustava selvitys lentokenttäalueen nykytilasta. Hanke on käynnissä ja valmistuu kevään kuluessa. Ilmailukerhon resurssit on jouduttu suuntaamaan syksyn ajalle tekeillä olevan valtakunnallisen ilmatilarakenteen muutoksen selvittelyyn ja lausumiseen. Kyseessä on hanke, jossa lähinnä sotilasilmailun tarpeista johtuen ollaan laatimassa uudet harjoitus-, rajoitus- ja kieltoalueet koko Suomen ilmatilaan. Asia koske myös Sodankylän lentokenttäalueen lähi- ilmatilaa ja lentokenttäalueen käyttöä kaikessa ilmailutoiminnassa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa Finavian ja Puolustusvoimien esityksistä Suomen ilmatilarakenteeksi ja Sodankylän Ilmailukerho on lausunut asiasta 30.11.2013. Antamamme lausunnon perusteella Trafi on pyytänyt meiltä joulun alla lisäanalyysiä ilmatilatarpeesta erityisesti harrasteilmailun osalta. Lisää tietoa asiasta löytyy web –sivuilta.

Sodankylän Ilmailukerho on käynnistänyt kuluneen kauden aikana useita eriasteisia hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea Sodankylän lentokenttäalueen moninaiskäyttöä. Yhtenä esimerkkinä mielenkiintoisimmista on hanke, jonka tarkoituksena on selvittää uuden Lapin Urheiluilmailukeskuksen perustaminen Sodankylän lentokentälle. Toisena hankkeena on selvitys, kuinka Jääkäriprikaatin alkava UAV –toiminta (miehittämätön ilma-alus) tukisi lentokenttäalueen moninaiskäyttöä. Parhaillaan kenttäalueella on menossa autojen kylmätestaus ja Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n päivystävä pelastushelikopteri Aslak tuo arktiselle Lapille turvaa. Aslak – yhdistyksen uusi lääkäriasema lentokentällä on saanut hienon vastaanoton ja lääkäripäivystyksen ovi käy joka päivä.

Sodankylän Ilmailukerho ry haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja kerhon jäseniä menneestä vuodesta sekä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa lennokasta Uutta Vuotta 2014.

Kari Korvanen
puheenjohtaja

TRAFI / 11666/04.04.00.01/2012

Sodankylän Ilmailukerho lähetti 30.11.2013 lausunnon Trafille koskien Finavian ja Puolustusvoimien esityksiä Suomen ilmatilarakenteeksi.
Lausuntomme löytyy liitteineen tällä sivustolla Moottorilento > Ilmatila uudistuu sivuilta.

Terveisin,
puheenjohtaja Kari

Hyvä SodIK

Kerhomme kulunut ilmailukausi 2013 on ollut monella tavalla menestys. Olemme saaneet aikaiseksi useita asioita, joista voimme olla ylpeitä. Näitä ovat mm. kuivan palolentokauden mittava palovalvontalentotoiminta ja -harjoitukset, uudistetun purjelentokaluston tehokas purjelentotoiminta ja kauden avaukseksi järjestetty suuri ilmailutapahtuma sekä syksyn SAR- etsintälentoharjoitukset. Nämä kaikki ovat tuoneet vakautta kerhomme toimintaan ja talouteen.

Kuvassa keskellä Matias Laakso – Suomen Mestari henkilökohtaisessa kilpailussa sekä Sodankylän Ilmailukerhon SM kultamitallijoukkue. Vasemmalla Sauli Salmela ja Suomen mestarin oikealla puolella Seppo Törmänen.

Kuvassa keskellä Matias Laakso – Suomen Mestari henkilökohtaisessa kilpailussa sekä Sodankylän Ilmailukerhon SM kultamitallijoukkue. Vasemmalla Sauli Salmela ja Suomen mestarin oikealla puolella Seppo Törmänen.

Samoin haluamme olla ylpeitä kerhomme purjelentäjien Suomen mestaruuksista purjelennon maaliinlaskukisoissa Räyskälässä. Ja suuri kiitos kuuluu niille useille kerhomme jäsenille sekä muille toimijoille, jotka panoksellaan mahdollistivat Pohjois-Suomen suurimman ilmailutapahtuman – Lentävät mainarit 2013 (kuva yllä) – järjestämisen Sodankylän lentokentällä kesäkuun alussa.

Kerhomme on halunnut olla myös vaikuttamassa Sodankylän tulevaisuuden ilmailuvisioon antamalla esityksensä vireillä olevaan Sodankylän lentokenttää koskevaan osaan yleiskaavaehdotuksessa. Olemme halunneet antaa asiantuntemuksemme ja näkemyksemme monimuotoisen lentokenttäalueen vaikutuksesta Keski-Lapin alueen kehittymiseen kaivostoiminnan keskeisenä lentoasemana.

EFSO purjelentoalueet G 50 A-E sekä ehdotettu uusi TSA alue

EFSO esitetyt purjelentoalueet G 50 A-E
sekä ehdotettu uusi TSA alue.

Nyt kun kauden lentotoiminta on saatu hienosti parkkeerattua halliin, on aktiivinen kerhomme hallinto ottanut kantaa meneillään olevaan kansalliseen mittavaan Suomen ilmatilan uudistukseen. Tässä yhteydessä on kerhon G-ilmatilatyöryhmä antanut esityksensä Sodankylän lähialueen ilmatilan käytöstä Suomen Ilmailuliiton nimeämälle Ilmatilatyöryhmälle purjelentotoiminnan osalta.

Kerhomme täyttää 50 vuotta 2015. Olisiko hyvä järjestää tähän teemaan liittyvä ilmailutapahtuma Sodankylän lentokentällä? Saadaksemme tapahtumasta tilaisuuden arvoisen, olisi nyt hyvissä ajoin tarpeellista tehdä päätös tapahtumasta ja sen ajankohdasta.

Kutsumme kerhomme jäsenet sääntömääräiseen syyskokoukseen ja viettämään leppoisaa ilmailuiltaa to 28.11.2013 klo 18:30 Päivin kammariin.
Kokouksen esityslista on nähtävissä kerhon web –sivuilla https://sodik.fi/ Jäsenille sivuilla.

Lämpimästi Tervetuloa!

Terveisin,
puheenjohtaja Kari

Suomen ilmatilan kokonaisuudistus käynnissä

Sodankylä - esitetyt G50 A-E aluelohkot

Sodankylä – esitetyt G50 A-E aluelohkot purjelennolle.
Vihreä ympyrä keskellä osoittaa lentokentän EFSO sijainnin.

Sodankylän Ilmailukerho on tehnyt muutos esityksiä 18.11.2013 Sodankylän lentopaikan vaikutusaluetta koskeviin Finavian ja Puolustusvoimien esityksiin Suomen ilmatilarakenteeksi.

Lue lisää tästä linkistä!

Muutosesityksessä on mukana täysin uudella tavalla sijoitetut G-aluelohkot (purjelento), minkä lisäksi kerho teki muutosesityksen Ilmavoimien esittämiin päivittäisen toiminnan TSA alueisiin Itä- ja Koillis Lappia koskien.

Ilmailukerho selvittää lisäksi Kyläjärven suunniteltujen uusien vaara-alue lohkojen vaikutusta Sodankylän lentokentän toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa VFR näkölentosääntöjen,  AFIS G+ ilmatilan ja IFR mittarilentotoiminnan osalta. Mikäli tarvetta ilmenee, niin tästä tehdään erillinen muutosesitys.

Ilmatilan täysremontti

Finavian ja Puolustusvoimien esityksen Suomen ilmatilarakenteen uudistuksen ja täysremontin tavoitteena on ilmatilan tehokkaampi käyttö sekä yhteiseurooppalaisten lentosääntöjen toimeenpano. Uudistuksella tuetaan myös Puolustusvoimien rakenneuudistusta.

Ilmatilan kokonaisuudistuksen yhteydessä linjataan myös uudelleen kielto-, rajoitus- ja vaara-alueiden käyttöperiaatteet, jotta ne vastaavat paremmin muun Euroopan käytäntöjä ja jotta myös teknologisen kehityksen tuomiin haasteisiin voidaan vastata, mm. mahdollistamalla miehittämättömien ilma-alusten käyttö entistä laajemmin.

Vaikuttaa kaikkin ilmailijoihin

Uudistus vaikuttaa kaikkiin ilmailijoihin ja lentäjien on oltava perillä muutosten vaikutuksista ilmatilassa niiden voimaan tullessa. Uusi ilmatilarakenne on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuussa 2014.

Aiheesta lisää  ILMATILA UUDISTUU -sivulla