EASA-komitean ehdotusten aiheuttamat mahdolliset muutokset purje- ja kuumailmapallolentäjille

EASA-komitea päätti 9.10.2014 ehdottaa EU-komissiolle tiettyihin lentomiehistöasetuksen (1178/2011) siirtymäaikoihin muutoksia. Näitä ovat mm. kansallisilla purje- ja kuumailmapallokoulutusluvilla kouluttaminen sekä lentäminen kansallisilla lupakirjoilla EASA-tyyppihyväksytyillä purjelentokoneilla, moottoripurjelentokoneilla (TMG) tai kuumailmapalloilla aina 8.4.2018 asti. Komitean äänestyksessä 09.10.2014 kaikki jäsenet puolsivat ehdotusta, jonka jälkeen asia suurella todennäköisyydellä hyväksytään lopullisesti myös EU-komissiossa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli asiakkailla on vielä voimassaolevia kansallisia lupakirjoja voi niillä jatkaa lentämistä aina 8.4.2018 tai lupakirjan voimassaolon päättymiseen saakka, riippuen kumpi päivämääristä tulee aiemmin. Kansallinen lupakirja voidaan myös uudelleenkirjoittaa tai uusia normaalisti voimassaolevien kansallisten määräysten mukaisesti vaikka olisikin tehnyt jo EASA -muunnon.
Tämän tiedon perusteella Trafi suosittaa purje- ja kuumailmapallolentäjän lupakirjan haltijoita tekemään lupakirjojensa EASA muunnon siinä vaiheessa kun kansallinen lupakirja on menossa vanhaksi, kuitenkin hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä 8.4.2018.

Lisätietoja:
Trafi, Lupakirjat-yksikkö, lupakirjat(at)trafi.fi
EASA komitean tiedote 17.07.2014: http://www.trafi.fi/ilmailu/saadokset/easa

——-

Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä sekä vastaa liikennejärjestelmän viranomaistehtävistä. www.trafi.fi