Purjelentäjäksi Sodankylässä

” Purjelento, aikaisemmin Liitolento, on vanhin lentämisen muoto kiinteäsiipisillä ilma-aluksilla ” – näin kertoo tietosanakirja

Purjelento on itseasiassa purjehtimista ilmassa, ilman moottoria, ilmakehän (nousevia-) virtauksia hyväksi käyttäen. Lennetään siis luonnon ehdoilla, luontoa kunnioittaen. Näin ollen purjelento on luontoharrastus!

Näissä meidän maisemissa näitä nousevia virtauksia löytyy kesäisin konvektiovirtauksina, auringon lämmittäessä maanpintaa, josta lämpö sitten siirtyy alimpaan ilmakerrokseen. Kun tämä alin ilmakerros on lämmennyt tarpeeksi, se lähtee kevyempänä nousemaan ylöspäin. Näissä virtauksissa purjehtien voidaan olla ilmassa jopa koko pitkän päivän. – Purjelento lennetään siis puhtaalla aurinkoenergialla.

Kuivahko, lähes tyven, poutapilvinen päivä on purjelentäjän mieleen
Meillä Sodankylässä purjekoneet hinataan purjehduskorkeuteen moottorikoneella

Mikäli olet halukas saavuttamaan tämän jalon taidon, meillä Sodankylän Ilmailukerhossa sen voit toteuttaa!

Koulukoneen etuohjaamo tulee oppilaalle tutuksi kesän mittaan.
Sauva, millä pääosiltaan konetta ohjataan ja mittaritaulun alla vihreät polkimet.
Vasemmalla sininen on ilmajarrujen kahva ja vihreä ‘Trimmi’
Keskellä keltaisesta kahvasta
purjekone irrotetaan hinauksesta.
Kohta valmiina starttiin ….. -keskittyneenä
Ennen jokaista lentoa suoritetaan vielä lentoonlähtötarkastus ‘Check-In’
ja näin varmistutaan että kaikki on OK!

Peruskoulutuksena purjelentoon on itsenäiseen lentämiseen oikeuttavan lupakirjan edellyttämät tiedot ja taidot antava purjelennon lupakirjakurssi. Kurssi koostuu Teoria- ja Lento-osasta.
Teoriaosa on kaikkiaan kymmenkunta eri oppiainetta ja n. 45 oppituntia, joka nykyisin suoritetaan pääosin interaktiivisena ns. verkkokurssina netissä. Kerhon opettajat tukevat tätä opiskelua ja tarvittaessa järjestyy myös luokkaopetusta paikanpäällä. Näistä jokaisesta aineesta tulee kurssin lopussa suorittaa kokeet. Kokeet ovat voimassa 24 kk.
Linkki, SUIO: https://urheiluilmailuopisto.fi/education-article/purjelento-verkkoteoriakurssi/

Koululennoilla oppilas ohjaa konetta edessä, ja opettaja valvoo takaa
Tässä ollaan hinauksessa

Lento-osa, kurssimme hintaan, sisältyy 50 lentoa joista ensimmäiset, vähintään 30, lennetään opettajan kanssa. Tässä vaiheessa ns. ’välitarkkari’ eli koulutustarkastuslento, minkä perusteella päätetään siirtyminen yksinlentoihin. Yksinlennoista tulee kertyä lentoaikaa kaksi tuntia. Kokonaislentoaikaa kurssilla tulee kertyä 15 tuntia. Nämä ovat kuitenkin ehdottomia minimejä. Lisälentoja tarpeen mukaan. Usein kursseilla lentoja on kertynyt muutamia yli tämän minimin. Näitten jälkeen lennetään tarkastuslento lupakirjaa varten.

Kerhomme koulukone: Scheibe SF-34B ‘Delfin’
Rekisteritunnukseltaan OH-1009

Nämä koululennot lennetään kerhon 2-paikkaisella Scheibe SF-34B ’DELFIN’ koneella OH-1009 pääosaltaan, yli 50% lennoista, Sodankylässä. Lennoista osa voidaan siis lentää myös naapurikentillä.
Kurssin teoriaosan voit aloittaa milloin tahansa, riippumatta muista oppilaista. Kurssi kestää säätilasta ja oppilaan aikataulusta riippuen 8 – 10 viikkoa. Nyt heinäkuulla aloitetun kurssin voi saattaa loppuun tämän kauden aikana, mutta keskenjääneet jatketaan sitten seuraavana kesänä.
– Lentokausi meillä Sodankylässä yleensä päättyy syyskuun loppupuolella.

Hinta tälle peruskurssille Sodankylän ilmailukerhossa v. 2021, sisältäen nämä edellä mainitut vaatimukset, on 2750 €, josta osana Urheiluilmailuopiston verkkokurssin osuus on 490 € joten kerholle suoritetaan 2260 €. Kurssin lisälennoista, niin kuin sen jälkeenkin lennetyistä kurssikesän lennoista, peritään vain hinausmaksut.
Lisätietoja kurssista: sauli.salmela(at)gmail.com p. 0405430765 (miel. teksti/ whatsapp)

Purjelentoharrastukseen kuuluu myös kilpailut ja leirit .
Pohjoisin näistä on Pudasjärvellä järjestetty matkalentoleiri ‘Moskiito-Ralli’
25.7. 2019 olikin kohtalaisen hyvä kelipäivä. Pilvikorkeus yli kaksi kilometriä.
Tässä ollaan 2120 metrissä ja nousee 2m/s

Koska tämä on ei-kaupallista koulutusta, kerho voi antaa koulutusta vain kerhon omille jäsenilleen, joten sinun tulee liittyä kerhon jäseneksi. Jäsenmaksu aikuisilta on 50 € Liittymismaksu sisältyy kurssin hintaan. Sodankylän Ilmailukerhon yhteystiedot: https://sodik.fi/?page_id=1122

Kurssin yksinlennot ja sittemmin lupakirjan oikeuksien käyttäminen edellyttää voimassa olevaa lääketieteellistä kelpoisuustodistusta, ilmailukielellä ’Medikaalia’, jota varten tulee käydä ilmailulääkärillä. Kaikki suomen ilmailulääkärit löytyy linkistä: https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailulaakareiden-ja-ilmailulaaketieteen-keskuksien-yhteystiedot?toggle=Ilmailul%C3%A4%C3%A4k%C3%A4reiden%20yhteystiedot