Kerhon koulutusluvat

Kerhon purjelento koulutuslupa uusittiin huhtikuun lopussa ja on voimassa 8.4.2015 saakka jolloin tulevat voimaan uudet EASA koulutusmääräykset. Lupa sallii lemto- ja teoriakoulutuksen purjelentäjän lupakirjaa sekä pilvilentokelpuutusta varten. Luvassa on mainittu erikseen myös purjelennon tutustumiskurssit.  Luvassa on koulutuspäällikkönä Tarmo Laakso ja päälennonopettajana Sauli Salmela. Koulutuspaikkoina Sodankylä ja Aavahelukka. Koulutuksessa on noudatettava Suomen Ilmailuliitto Ry:n julkaisemia koulutusohjelmia jotka löytyvät kerhon Linkit sivulta.

Moottorikoulutuslupa on yhteinen Rovaniemen Ilmailukerho Ry:n kanssa joka on voimassa 30.4.2014 saakka. Lupa mahdollistaa hinaus-  ja metsäpalolentäjien koulutuksen. Tässä luvassa koulutuspäällikkönä Tarmo Laakso. Rovaniemellä koulutusta voi antaa Aimo (Aippa) Väyrynen.

Viranomaisen vaatimat luvat ovat kunnossa joten koulutus voi jatkua..