Suomen ilmatilan kokonaisuudistus käynnissä

Sodankylä - esitetyt G50 A-E aluelohkot

Sodankylä – esitetyt G50 A-E aluelohkot purjelennolle.
Vihreä ympyrä keskellä osoittaa lentokentän EFSO sijainnin.

Sodankylän Ilmailukerho on tehnyt muutos esityksiä 18.11.2013 Sodankylän lentopaikan vaikutusaluetta koskeviin Finavian ja Puolustusvoimien esityksiin Suomen ilmatilarakenteeksi.

Lue lisää tästä linkistä!

Muutosesityksessä on mukana täysin uudella tavalla sijoitetut G-aluelohkot (purjelento), minkä lisäksi kerho teki muutosesityksen Ilmavoimien esittämiin päivittäisen toiminnan TSA alueisiin Itä- ja Koillis Lappia koskien.

Ilmailukerho selvittää lisäksi Kyläjärven suunniteltujen uusien vaara-alue lohkojen vaikutusta Sodankylän lentokentän toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa VFR näkölentosääntöjen,  AFIS G+ ilmatilan ja IFR mittarilentotoiminnan osalta. Mikäli tarvetta ilmenee, niin tästä tehdään erillinen muutosesitys.

Ilmatilan täysremontti

Finavian ja Puolustusvoimien esityksen Suomen ilmatilarakenteen uudistuksen ja täysremontin tavoitteena on ilmatilan tehokkaampi käyttö sekä yhteiseurooppalaisten lentosääntöjen toimeenpano. Uudistuksella tuetaan myös Puolustusvoimien rakenneuudistusta.

Ilmatilan kokonaisuudistuksen yhteydessä linjataan myös uudelleen kielto-, rajoitus- ja vaara-alueiden käyttöperiaatteet, jotta ne vastaavat paremmin muun Euroopan käytäntöjä ja jotta myös teknologisen kehityksen tuomiin haasteisiin voidaan vastata, mm. mahdollistamalla miehittämättömien ilma-alusten käyttö entistä laajemmin.

Vaikuttaa kaikkin ilmailijoihin

Uudistus vaikuttaa kaikkiin ilmailijoihin ja lentäjien on oltava perillä muutosten vaikutuksista ilmatilassa niiden voimaan tullessa. Uusi ilmatilarakenne on tarkoitus ottaa käyttöön marraskuussa 2014.

Aiheesta lisää  ILMATILA UUDISTUU -sivulla