Sodankylän lentokenttäalueen kehityshankkeen tilannekatsaus

Tämä vuosi 2013 alkaa olla tunneissa laskettavissa ja on aika tehdä katselmus Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuusseminaarin pohjalta tehdyistä tämän vuoden toimenpiteistä. Seminaarin keskeisinä teemoina olivat nopeiden lentoliikenneyhteyksien ja lentopelastuspalvelun edellytysten varmistaminen eri toimijoiden näkökulmasta Keski-Lapin alueelle sekä Sodankylän lentokenttäalueen tulevaisuuden kehittäminen.

Seminaarissa sovittuna nähtiin ensimmäisenä toimenpiteenä tarpeellisena tarkistaa, että valmisteilla olevan Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava mahdollistaa lentokenttäalueen monimuotoisen kehittymisen mahdollisuudet. Tehdyssä tarkastelussa todettiin, että nähtävillä olleessa luonnoksessa oli puutteita monimuotoisen toiminnan mahdollistamiseksi. Sodankylän Ilmailukerho laati muistutuksen osayleiskaavaan 24.6.2013, jossa se esitteli muutostarpeet osayleiskaavaehdotukseen. Uusi esitys on tullut nähtäville, jossa muutosesitykset ovat osittain huomioitu. Tarkastelumme alla on, onko vielä tarvetta lausua nyt esillä olevaa esitystä.

Seminaarissa asetettu toinen tavoite oli saada aikaan alustava selvitys lentokenttäalueen nykytilasta. Hanke on käynnissä ja valmistuu kevään kuluessa. Ilmailukerhon resurssit on jouduttu suuntaamaan syksyn ajalle tekeillä olevan valtakunnallisen ilmatilarakenteen muutoksen selvittelyyn ja lausumiseen. Kyseessä on hanke, jossa lähinnä sotilasilmailun tarpeista johtuen ollaan laatimassa uudet harjoitus-, rajoitus- ja kieltoalueet koko Suomen ilmatilaan. Asia koske myös Sodankylän lentokenttäalueen lähi- ilmatilaa ja lentokenttäalueen käyttöä kaikessa ilmailutoiminnassa. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on pyytänyt lausuntoa Finavian ja Puolustusvoimien esityksistä Suomen ilmatilarakenteeksi ja Sodankylän Ilmailukerho on lausunut asiasta 30.11.2013. Antamamme lausunnon perusteella Trafi on pyytänyt meiltä joulun alla lisäanalyysiä ilmatilatarpeesta erityisesti harrasteilmailun osalta. Lisää tietoa asiasta löytyy web –sivuilta.

Sodankylän Ilmailukerho on käynnistänyt kuluneen kauden aikana useita eriasteisia hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea Sodankylän lentokenttäalueen moninaiskäyttöä. Yhtenä esimerkkinä mielenkiintoisimmista on hanke, jonka tarkoituksena on selvittää uuden Lapin Urheiluilmailukeskuksen perustaminen Sodankylän lentokentälle. Toisena hankkeena on selvitys, kuinka Jääkäriprikaatin alkava UAV –toiminta (miehittämätön ilma-alus) tukisi lentokenttäalueen moninaiskäyttöä. Parhaillaan kenttäalueella on menossa autojen kylmätestaus ja Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:n päivystävä pelastushelikopteri Aslak tuo arktiselle Lapille turvaa. Aslak – yhdistyksen uusi lääkäriasema lentokentällä on saanut hienon vastaanoton ja lääkäripäivystyksen ovi käy joka päivä.

Sodankylän Ilmailukerho ry haluaa kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja kerhon jäseniä menneestä vuodesta sekä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa lennokasta Uutta Vuotta 2014.

Kari Korvanen
puheenjohtaja

Hyvä SodIK

Kerhomme kulunut ilmailukausi 2013 on ollut monella tavalla menestys. Olemme saaneet aikaiseksi useita asioita, joista voimme olla ylpeitä. Näitä ovat mm. kuivan palolentokauden mittava palovalvontalentotoiminta ja -harjoitukset, uudistetun purjelentokaluston tehokas purjelentotoiminta ja kauden avaukseksi järjestetty suuri ilmailutapahtuma sekä syksyn SAR- etsintälentoharjoitukset. Nämä kaikki ovat tuoneet vakautta kerhomme toimintaan ja talouteen.

Kuvassa keskellä Matias Laakso – Suomen Mestari henkilökohtaisessa kilpailussa sekä Sodankylän Ilmailukerhon SM kultamitallijoukkue. Vasemmalla Sauli Salmela ja Suomen mestarin oikealla puolella Seppo Törmänen.

Kuvassa keskellä Matias Laakso – Suomen Mestari henkilökohtaisessa kilpailussa sekä Sodankylän Ilmailukerhon SM kultamitallijoukkue. Vasemmalla Sauli Salmela ja Suomen mestarin oikealla puolella Seppo Törmänen.

Samoin haluamme olla ylpeitä kerhomme purjelentäjien Suomen mestaruuksista purjelennon maaliinlaskukisoissa Räyskälässä. Ja suuri kiitos kuuluu niille useille kerhomme jäsenille sekä muille toimijoille, jotka panoksellaan mahdollistivat Pohjois-Suomen suurimman ilmailutapahtuman – Lentävät mainarit 2013 (kuva yllä) – järjestämisen Sodankylän lentokentällä kesäkuun alussa.

Kerhomme on halunnut olla myös vaikuttamassa Sodankylän tulevaisuuden ilmailuvisioon antamalla esityksensä vireillä olevaan Sodankylän lentokenttää koskevaan osaan yleiskaavaehdotuksessa. Olemme halunneet antaa asiantuntemuksemme ja näkemyksemme monimuotoisen lentokenttäalueen vaikutuksesta Keski-Lapin alueen kehittymiseen kaivostoiminnan keskeisenä lentoasemana.

EFSO purjelentoalueet G 50 A-E sekä ehdotettu uusi TSA alue

EFSO esitetyt purjelentoalueet G 50 A-E
sekä ehdotettu uusi TSA alue.

Nyt kun kauden lentotoiminta on saatu hienosti parkkeerattua halliin, on aktiivinen kerhomme hallinto ottanut kantaa meneillään olevaan kansalliseen mittavaan Suomen ilmatilan uudistukseen. Tässä yhteydessä on kerhon G-ilmatilatyöryhmä antanut esityksensä Sodankylän lähialueen ilmatilan käytöstä Suomen Ilmailuliiton nimeämälle Ilmatilatyöryhmälle purjelentotoiminnan osalta.

Kerhomme täyttää 50 vuotta 2015. Olisiko hyvä järjestää tähän teemaan liittyvä ilmailutapahtuma Sodankylän lentokentällä? Saadaksemme tapahtumasta tilaisuuden arvoisen, olisi nyt hyvissä ajoin tarpeellista tehdä päätös tapahtumasta ja sen ajankohdasta.

Kutsumme kerhomme jäsenet sääntömääräiseen syyskokoukseen ja viettämään leppoisaa ilmailuiltaa to 28.11.2013 klo 18:30 Päivin kammariin.
Kokouksen esityslista on nähtävissä kerhon web –sivuilla https://sodik.fi/ Jäsenille sivuilla.

Lämpimästi Tervetuloa!

Terveisin,
puheenjohtaja Kari